Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh đạt 4 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao

Thông tin: Hội chợ triển lãm OCOP Công ty bánh mứt kẹo Bảo Minh Tham gia chương trình đánh giá, Bảo Minh có 20 sản phẩm gồm: Bánh Cốm nhân đậu xanh và nhân sầu riêng, bánh Chả, bánh Khảo nhân thập cẩm và nhân đậu xanh, Chè Lam, kẹo Lạc, kẹo Dồi, kẹo Vừng, […]

Thông tin: Hội chợ triển lãm OCOP Công ty bánh mứt kẹo Bảo Minh

Tham gia chương trình đánh giá, Bảo Minh có 20 sản phẩm gồm: Bánh Cốm nhân đậu xanh và nhân sầu riêng, bánh Chả, bánh Khảo nhân thập cẩm và nhân đậu xanh, Chè Lam, kẹo Lạc, kẹo Dồi, kẹo Vừng, bánh Pía, bánh Nướng nhân thập cẩm và đậu xanh, bánh Dẻo nhân thập cẩm và đậu xanh, bánh Phu thê, bánh Trong vị gai, vị gấc, vị ngô, vị khoai môn, vị lá dứa, …

Tại hội nghị, có hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP của quận Bắc Từ Liêm và Hội đồng đánh giá vòng 1 TP Hà Nội cùng song song chấm điểm.

Tiêu chí đạt OCOP, các sản phẩm phải đáp ứng 3 nhóm nội dung, gồm:
➡ Nhóm tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng).
➡ Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (tiếp thị, câu chuyện sản phẩm).
➡ Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo, bảo đảm chất lượng của sản phẩm…).
???? Kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định vòng 1 cấp Thành phố các sản phẩm của Bảo Minh cụ thể như sau:
➡ 4 sản phẩm được đánh giá tiềm năng 5 sao, gồm: Bánh Cốm, bánh Cốm nhân Sầu riêng, bánh Phu Thê và bánh Pía.
➡ 16 sản phẩm được Hội đồng đánh giá đạt 4 sao gồm: Bánh chả, bánh Khảo nhân đậu xanh và nhân thập cẩm, bánh Nướng nhân đậu xanh và nhân thập cẩm, bánh Dẻo nhân đậu xanh và nhân thập cẩm, kẹo Lạc, kẹo Vừng, kẹo Dồi, Chè Lam, bánh Trong vị lá gai, bánh Trong vị ngô, bánh Trong vị khoai môn, bánh Trong vị lá dứa, bánh Trong vi gấc.
Nguồn: Bánh kẹo Bảo Minh

Tìm kiếm