9Foods cung cấp cho bạn một công cụ tiện lợi, hiệu quả để giới thiệu đơn vị, sản phẩm, câu chuyện của bạn tới khách hàng, đối tác, truyền thông, dự án, cộng đồng quan tâm.

Đơn giản và dễ sử dụng, 9Foods là một nơi thân thiện để kết nối với những người quan tâm đến đơn vị bạn và nông sản Việt Nam.


1. Thêm hoặc yêu cầu cho dịch vụ của bạn

Tải ảnh lên, thêm các liên kết hữu ích vào trang web của bạn hoặc lên phương tiện truyền thông xã hội, đặt địa chỉ và giờ hoạt động và các thông tin khác mà bạn có thể thấy có liên quan.

See How a Claimed Listings Looks →


how-it-works-2

2. Được khám phá bởi khách truy cập

Sau khi xác nhận, danh sách của bạn sẽ xuất hiện trên khắp trang web và sẽ được tìm kiếm bởi những khách truy cập quan tâm đến những dịch vụ đang cần bạn. Một dấu hiệu sẽ được thêm vào danh sách của bạn để đánh dấu nó là chính thức.

Tìm hoặc yêu cầu cho dịch vụ của bạn →


how-it-works-3

3. Tăng thu nhập của bạn

Sau khi được tìm thấy, khách hàng sẽ bắt đầu đến với bạn! Công việc của bạn bắt đầu từ đây, hãy làm cho họ thật tốt để lại được đánh giá tích cực trong nhận xét. Đó là cách mà Thế Giới Việc giúp khách hàng đưa ra quyết định chi tiêu tốt hơn và chính các bạn cũng là người sẽ tốt hơn nhờ việc này.

Giá và gói dịch vụ →


 

Sẵn sàng để tiếp cận tất cả những người quan tâm tới đơn vị và sản phẩm dịch vụ của bạn??

Thêm dịch vụ, thông tin của bạn ngay nhé