Công ty A - Sản phẩm cho mọi nhà
Bạn có thể tìm kiếm danh mục qua phần lọc có sẵn, vì vậy hãy đảm bảo bạn chọn một cách đầy đủ các thông tin phù hợp với của bạn
Bạn có thể trống vị trí địa chỉ nếu nó không quá quan trọng.
Ảnh đầu tiên sẽ được chọn làm ảnh đại diện.
Hãy thay đổi định dạng văn bản để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Chào mừng

Chào mừng bạn đã gia nhập 9Foods – Thư viện Nông sản. Bạn đã bắt đầu gia tăng khả năng tương tác và giới thiệu đơn vị, sản phẩm của bạn tới khách hàng, đối tác. 9Foods sẽ đồng hành đưa đơn vị, sản phẩm của bạn tiếp cận trực tiếp tới người quan tâm.

Bạn tự tin về đơn vị, sản phẩm của mình, 9Foods tự tin về bạn


Cơ hội của bạn tại 9Foods?
  • Có cơ hội tiếp cận với khách hàng trực tiếp không qua trung gian
  • Tìm được đối tác sản xuất, chế biến, thương mại
  • Tiếp cận với truyền thông
  • Quảng bá sản phẩm theo cách chân thực bằng câu chuyện của các bạn
  • Được cập nhật thông tin minh bạch
Bạn có mất chi phí không?

Hiện bạn không mất chi phí nào cho việc đăng tải và cập nhật thông tin lên 9Foods.

Ngoài ra bạn còn được nhóm kỹ thuật, truyền thông, xây dựng hình ảnh, kết nối thương mại dịch vụ hỗ trợ hoàn thiện thông tin bạn cung cấp hiệu quả.

Thông tin của bạn được lưu giữ bao lâu?

Thông tin của bạn tồn tại cùng với 9Foods trừ một số trường hợp sau:

  • Bạn không còn sản xuất, kinh doanh.
  • Bạn không có sản phẩm, dịch vụ như đã đăng ký (bao gồm việc sản phẩm, dịch vụ không đạt chất lượng như đăng ký)
  • Có tranh chấp về những thông tin bạn đã đăng ký và chưa có phán quyết cụ thể của đơn vị thẩm tra có thẩm quyền
Mọi câu hỏi khác xin vui lòng liên hệ

9foods. Liên hệ qua email info9foods@gmail.com