Nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã Bình Thuận hoạt động hiệu quả

Bình Thuận hiện có 187 hợp tác xã (HTX) với 48.195 thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; thương mại, dịch vụ, môi trường; giao thông vận tải; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân… Thực hiện luật Hợp tác xã năm 2012, các […]

Bình Thuận hiện có 187 hợp tác xã (HTX) với 48.195 thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; thương mại, dịch vụ, môi trường; giao thông vận tải; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân… Thực hiện luật Hợp tác xã năm 2012, các HTX đã đổi mới phương thức quản lý, tăng cường liên kết nên hoạt động có hiệu quả.

Hợp tác xã thanh long Hàm Đức áp dụng công nghệ chế biến rượu từ thanh long.

Hiện tổng nguồn vốn hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 2.788 tỷ đồng. Doanh thu bình quân một hợp tác xã năm 2019 đạt 2.219 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên làm việc tại hợp tác xã là 4,35 triệu đồng/người/tháng.

Qua quá trình hoạt động, đã xuất hiện các mô hình hợp tác xã chuyên ngành, tổ chức sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, đồng thời khai thác, phát huy giá trị sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: mô hình trồng nấm linh chi, nấm rơm và sản xuất phân hữu cơ tại HTX nông nghiệp Lạc Tánh, huyện Tánh Linh; mô hình trồng rau thủy canh ở HTX rau Tiến Phát xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh; HTX thanh long Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc ứng dụng khoa học – công nghệ, chế biến thành công rượu vang từ trái thanh long…

Dưa lưới có giá trị hơn khi được tham gia vào HTX

Bên cạnh đó, để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp, Liên minh HTX Bình Thuận thường xuyên đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền, tham gia các hội chợ thường niên trong và ngoài tỉnh, nhờ đó, các sản phẩm của hợp tác xã được nhiều người tiêu dùng chú ý, tiếp cận và sử dụng.

Nấm Linh chi là một trong những mô hình hiệu quả của HTX.

Bình Thuận phấn đấu đến cuối năm 2020 có ít nhất 70% HTX hoạt động hiệu quả; Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng các HTX kiểu mới trong ngành nông nghiệp, nhất là ở các vùng có sản phẩm lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Theo Ngọc Diệp/ báo Bình Thuận

Tìm kiếm