Đặt theo – block 1 tháng – SP Ảo

Đặt theo ngày Sản phẩm ảo Fixed blocks of 1 tháng Max bookings per block : 1 Base cost Block cost: 0 Display cost   Lưu ý như sau: Booking duration : Fixed blocks of — Có nghĩa là trạng thái mỗi lần book sẽ được cố định trong một khối hay 1 khoảng thời […]

From: 130.000 

Danh mục:

Mô tả

Đặt theo ngày

Sản phẩm ảo

Fixed blocks of 1 tháng

Max bookings per block : 1

Base cost

Block cost: 0

Display cost

 

Lưu ý như sau:

Booking duration : Fixed blocks of — Có nghĩa là trạng thái mỗi lần book sẽ được cố định trong một khối hay 1 khoảng thời gian cố định. Ví dụ trong trường hợp đã chọn Chụp ảnh thì sau khi được KH book, thì mặc định trong đơn hàng sẽ khóa sản phẩm này, không ai khác có thể book được cho đến hết ngày hôm đó ( tức là ngày được book ).

 

Đang test cơ chế Fixed blocks of : 1 tháng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Đặt theo – block 1 tháng – SP Ảo”